Ngày 7/5 tại Trường Đại Học Y

Ngày 7/5 tại Trường Đại Học Y

Tập huấn kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn … Đọc Thêm

Chương trình Lái xe an toàn tháng 11 với Honda Phương Hà

Chương trình Lái xe an toàn tháng 11 với Honda Phương Hà

Honda Phương Hà tổ chức tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên thanh niên tham gia … Đọc Thêm

Trung tâm đào tạo

Trung tâm đào tạo

Đối với Honda Việt Nam, An toàn giao thông luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu. Vì vậy, chúng tôi luôn nỗ lực thúc đẩy các hoạt động hướng dẫn … Đọc Thêm

Giới thiệu lái xe an toàn

Giới thiệu lái xe an toàn

Các khái niệm lái xe an toàn của Honda … Đọc Thêm